אתר משרד החקלאות משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הוטרינרים - מאגר כלבים
אתר השרותים הוטרינריים

שלום רב,

הגעתם למרכז הארצי לרישום כלבים.

מרכז זה הוקם מתוקף החוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002 (להלן החוק) ונכלל בו מידע אודות הכלבים הרשומים ברשויות המקומיות השונות בישראל.

המידע המצוי במרכז הרישום מתקבל מהרשויות המקומיות שהנפיקו את הרשיון לכלב. תוכן המידע המדווח ובדיקת אמיתות הפרטים הכלולים בו הם באחריות הגורם המדווח ברשויות המקומיות.

המידע מעודכן בהתאם לפירוט הזמנים הנקוב בתקנות ויתכן פער זמנים של 14 יום מרגע ביצוע פעולה המחייבת דיווח (כגון שינוי כתובת או חידוש חיסון) ועד הזנת המידע למרכז הרישום.

לבירורים נוספים ניתן לפנות למרכז הרישום בטלפון: 9681610 – 03 או בפקס 03 - 9485939
או לכתוב אלינו ב דואר אלקטרוני

פניות באמצעות טופס ממשלתי לשינוי פרטי מגורים או העברת בעלות יש לפנות לווטרינר הרשותי באיזור מגורייך


לפתרון תאימות גלישה באקספלורר גרסה 11 עיין בקובץ זה